easeitMET SCENARIO'S VOOR:

  • Resultaatgericht werken in teams/ketens
  • Lean thinking en Lean-IT
  • Business Process Management
  • Empowerment


 

De business simulatie Ease-it zet mensen in beweging en stimuleert ze samen te werken en los te komen van het afdelingsgerichte denken. Deelnemers zien al snel dat harder werken niet helpt, maar dat ze juist goed zicht moeten hebben op de eigen bijdrage aan het (team)resultaat. Steeds weer blijkt dat deze simulatie herkenbaar is voor de deelnemers en hun eigen organisatie. En als ze vanuit het ‘spel’ zelf de koppeling maken naar de eigen werkpraktijk ontstaat de ‘aha beleving’. Een mooie basis voor duurzame verandering!

De uitdaging:

BDS financial BDS is een bankverzekeraar met meerdere afdelingen waartussen intensief dossierverkeer plaatsvindt. Claims of financieringsaanvragen van (interne) klanten moeten correct en tijdig worden afgehandeld. Al snel blijkt dat het niet goed gaat met het bedrijf. De verliezen lopen op en klanten zijn ontevreden. Aan de deelnemers de opdracht hier zo snel mogelijk verandering in te brengen!

KENMERKEN

  • type: Hybride (classroom+virtual dashboard)
  • speeltijd: 4 - 8 uur
  • aantal deelnemers: 8 tot 15
  • in meer talen beschikbaar: JA
  • doelgroep: Businessmanagers, Procesmanagers, teamleden, Professionals