APP MERCATOR

Business information
Management development

Het aansturen van bijvoorbeeld een management team vraagt onder andere inzicht in het eigen waarnemingsvermogen. Zien we alleen zaken die we verwachten te zien? Hebben we oog voor sluipende en misschien wel slepende zaken? En hoe reageren we op de input van onze teamgenoten? Hoe verloopt de besluitvorming bij onzekerheid, tijdsdruk en tegenvallende resultaten?
In de business simulatie Mercator worden bovengenoemde aspecten rondom het functioneren van management teams uitdrukkelijk ervaren. Een eerste stap naar verbetering.

De uitdaging:

U bent senior-adviseur bij het adviesbureau Monitor, een bureau dat onlangs is opgericht door een grote administratieve organisatie, in het kader van een economisch samenwerkings-programma voor Oost-Europa. Het doel van uw adviesbureau is om administratieve organisaties in Oost-Europa te adviseren en ondersteuning te bieden bij de verbetering van het functioneren van die organisaties. Uw team heeft zojuist een verzoek gekregen om ondersteuning te bieden aan de Bulgaarse organisatie Bulga. Uw opdracht is om het resultaat van de organisatie te optimaliseren. Bulga heeft u gevraagd om -op afstand- de organisatie te sturen door aan te geven op welke terreinen maatregelen moeten worden getroffen. In uw contract is overeengekomen dat u voorlopig 6 kwartalen assisteert. Uw contract zal bij een positief resultaat worden verlengd. Dat wil zeggen dat verwacht wordt dat de organisatie beter beheersbaar is en de resultaten worden verbeterd!

 Leer- en veranderopbrengsten:

  • In Mercator leren deelnemers zich een weg banen door de informatieberg. Door goede strategieën te kiezen. Door verschillen in uitgangspunten tussen de deelnemers niet uit de weg te gaan, maar te gebruiken om los te komen van eigen vooroordelen. Deelnemers leren daarbij causale diagrammen te gebruiken om de verschillen in uitgangspunten in kaart te brengen.
  • Deelnemers leren luisteren naar ervaringen van collega’s, kunnen collega’s aanspreken op hun gedrag, leren als team zakelijk te communiceren over mogelijke verbeteringen.
  • Deelnemers ervaren het belang van informatie/kennis (willen) delen.