APP DEMAND IT

MET SCENARIO'S VOOR:

  • Informatie management
  • (Out)Sourcing
  • Bimodal IT
  • BiSL®
  • Functioneel beheer

 


Steeds meer organisaties zijn direct afhankelijk van geautomatiseerde informatievoorziening. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de informatievoorziening en de communicatie tussen gebruikers en de ICT organisatie. Deelnemers aan deze business simulatie ervaren de complexiteit van het grote aantal partijen dat bij de vraagkant van IT betrokken is. Demand-it helpt om de samenwerking tussen deze partijen goed te organiseren. Deelnemers ontwikkelen met elkaar een IV-organisatie, waarin afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden een belangrijke rol spelen. Kan een Bimodal IT aanpak hier uitkomst bieden?

De uitdaging

In een attractiepark proberen klantbegeleiders (gebruikers) zo goed mogelijk verschillende doelgroepen door het park te leiden. Bij problemen kunnen de gebruikers de afdeling parkbeheer (functioneel beheer) te hulp roepen. Parkbeheerders kijken of ze zelf de problemen op kunnen lossen of de afdeling attractie-beheer (ICT) in moeten schakelen. Intussen komt het management en de beleidsafdeling met kaders voor de langere termijn.
De parkbeheerders hebben hun handen vol om alles in goede banen te leiden. Ondanks al het harde werken zijn gebruikers ontevreden over de IV-dienstverlening. Het duurt te lang, prioriteiten worden verkeerd gesteld en gebruikers krijgen niet wat ze verwachten. Aan de deelnemers de opdracht om de Informatie voorziening optimaal in te richten zodat de toekomst van het Park gewaarborgd is!

dfs
Bimodal IT workshop
met de business simulation Demand-IT

KENMERKEN

  • type: Hybride (classroom+virtual dashboard)
  • speeltijd: 4 - 8 uur
  • aantal deelnemers: 8 tot 15
  • in meer talen beschikbaar: JA
  • doelgroep: Businessmanagers, Informatiemanagers, Professionals, gebruikers en beheerders