Maatwerk & Co-creatie

Simagine kan in co-creatie met opdrachtgever een maatwerk business simulatie ontwikkelen die bijvoorbeeld de specifieke cultuur of werkwijze van uw organisatie kan verstevigen. Deelnemers in de beoogde business simulatie ontwikkelen vaardigheden om hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie in de gewenste richting te beïnvloeden.

Van idee tot definitief ontwerp wordt een aantal stappen doorlopen.

  • Eerst wordt de organisatiewerkelijkheid in kaart gebracht door in gesprek te gaan met de opdrachtgever.
  • Vervolgens worden het speelveld en de spelers in kaart gebracht met een zogeheten actorenmodel. Hiermee komt er zicht op hoe het proces in de organisatie verloopt.
  • Daarna geven we aan deze organisatiewerkelijkheid betekenis door relaties tussen de diverse actoren te benoemen. Het is belangrijk om hierbij het juiste abstractieniveau te hanteren, zodat we een relevante en realistische simulatie kunnen bouwen.
  • In een volgende stap wordt een spelconcept opgezet met taken, middelen en regels.
  • Hierna volgt validatie van het concept met de werkelijkheid en de betekenisgeving. Oftewel: klopt het ontwerp nog met het werkelijke proces en zijn de opties flexibel, relevant en realistisch genoeg?
  • Dan volgen tests en eventuele herhaling van tussenstappen tot het prototype de juiste kalibratie bevat en er optimaal geleerd kan worden.