Hier kun je onze business simulaties selecteren op verschillende onderwerpen.

 

Ben je al bekend met onze business simulaties? Selecteer dan hier je product.

 

Training & Opleiding

Simagine biedt ondersteuning aan organisaties die willen werken aan het vergroten van motivatie, kennis en kunde. Wij hebben de principes van Motivatie 3.0 geoperationaliseerd tot willen, weten en kunnen. Willen, weten en kunnen

Dit kan concreet worden gemaakt per opdrachtgever. Zo kan er worden gestuurd op het vergroten van de motivatie om actief deel te nemen aan een verandering (willen). Er kan worden gewerkt aan het vergroten van de kennis omtrent de op handen zijnde verandering (weten). Ook kan er meer ervaring worden opgedaan met specifieke veranderelementen, door deze vooraf te oefenen (kunnen).

Vaardigheden
Met betrekking tot het weten en het kunnen, richten we ons in veel gevallen op de volgende vaardigheden van deelnemers:

  • Procesbewustwording: in hoeverre is de deelnemer zich bewust van de processen en ontwikkelingen in de organisatie en de omgeving? Bewustzijn van de werkomgeving zal leiden tot adequater reageren op klantvragen en op (onvoorziene) problemen
  • Procesmatig werken: in hoeverre worden acties ondernomen vanuit de rollenverdeling, doelstellingen en het ketendenken? Hieronder vallen proactief gedrag en procesbewustzijn omzetten in juiste acties.
  • Klantgerichtheid: in hoeverre worden acties vanuit de klantaandacht en met het oog op kwaliteitslevels genomen? Denk aan het vaststellen van de klantvraag en de klant daadwerkelijk oplossingen bieden. Dit kan op gespannen
    voet staan met procesmatig werken, omdat een rol of een werkproces grenzen hebben die er voor de klant nauwelijks toe doen, maar die wel belemmerend werken bij het aandragen van oplossingen.
  • Samenwerken: in hoeverre is er sprake van teamgerichtheid en met elkaar mee- of samenwerken binnen en buiten het team? Bijvoorbeeld: Wat doe je als je vanuit je takenpakket niet meer kan doen maar de klant vraagt om een totaaloplossing? Een exponent hiervan is samensmedend vermogen, leiderschap.