Hier kun je onze business simulaties selecteren op verschillende onderwerpen.

 

Ben je al bekend met onze business simulaties? Selecteer dan hier je product.

 

Transformeren & Innoveren

De wereld waarin ondernemingen zich bewegen is snel aan het veranderen. Ondernemingen worden gedwongen tot verregaande flexibiliteit en innovatie op startup snelheid als zij concurrerend willen blijven. Veel organisaties hebben deze uitdaging opgepakt maar vragen zich af "Doen we genoeg en doen we het snel genoeg?”

The Digital Fitness Scan™ is ontworpen voor inzet in een Innovatie programma of Digitaal Transformatie programma. De Digital Fitness ScanTM meet het Innovatievermogen van organisaties en ketens en kan worden ingezet...lees hier verder over de Digital Fitness Scan™


Business simulaties kunnen helpen om verandering te versnellen

Door interventie met behulp van business simulaties wordt de transitiecurve afgevlakt. Bewustwording, acceptatie, het testen en de integratie vinden mogelijk al plaats voorafgaand aan de daadwerkelijke verandering. 

 Op het niveau van de organisatie kan de inzet van business simulaties leiden tot een aantal belangrijke opbrengsten.

  • Betrokkenen hebben beter inzicht verkregen in het grotere geheel en begrijpen daardoor de context waarbinnen de verandering plaatsvindt beter.
  • Betrokkenen hebben door inzet van de business simulatie als het ware stage kunnen lopen in de toekomstige organisatie. Ze hebben in de context van de business simulatie succes beleefd en dat geeft vertrouwen (self-efficacy) ten aanzien van de verandering die plaatsvindt in de organisatiewerkelijkheid.
  • Ten slotte is ervaring opgedaan met het mobiliseren van kennis door in de context van de business simulatie te leren van elkaar. Deze doelen raken direct aan het effect van business simulaties op het willen, weten en kunnen van deelnemers. 
dfs
Ligt uw organisatie op koers?
doe de test en ontvang direct feedback