Hier kun je onze business simulaties selecteren op verschillende onderwerpen.

 

Ben je al bekend met onze business simulaties? Selecteer dan hier je product.

 

easeit

End-to-end
Business processes

Ease-it wordt veel ingezet om processen te verbeteren op basis van verschillende methodieken. Zo ondersteunt de business simulatie onder andere LEAN of BPM implementaties om oplossingsrichtingen duidelijk te maken.
Ease-it confronteert deelnemers met zaken als ketendenken, kwaliteit, kostenbewustzijn en resultaatgerichtheid. Deze begrippen krijgen in de simulatie concrete betekenis. Men ervaart dat er een groot verschil bestaat tussen het erover praten en het daadwerkelijk invoeren en doen.

Leer- en veranderopbrengsten:

  • De deelnemer heeft kennis opgedaan van de theorie (LEAN BPM), structuur en basisbegrippen (Kennis)
  • De deelnemer kent de verschillende business processen en begrijpt hun samenhang (Procesbewustzijn)
  • De deelnemer is in staat rollen, doelen en verantwoordelijkheden te herkennen en vandaar uit acties te nemen  (Procesmatig werken)
  • De deelnemer begrijpt het ‘grotere geheel’ waarin hij opereert en kent zijn bijdrage aan de teamdoelen (Samenwerken)
  • De deelnemer begrijpt dat zijn werk gericht is op het creeren van waarde voor de klant (Klantgericht werken)

KLANT CASUS
Vlerick Business School


Download

dfs 

 We brengen de innovatiekracht van uw organisatie feilloos in beeld!

 

dfs 

 
Bimodal IT workshop met de business simulation Demand-IT

 

ahe

 

dynamisch vragenspel 

bri

 
business
simulation

controlit

 
business
simulation

 

dem

 
business
simulation

 

easeit

 
business
simulation

 

APP FTF

 
business
simulation

 

hardcash

 
business
simulation

 

APP INSIDE OUTSIGHT

 
business
simulation

 

APP MERCATOR


business
simulation 

 

Logo Retail IT

 
business
simulation

APP STELLAR


business
simulation