Privacy statement

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Simagine Business Simulations de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website en via het administratiesysteem worden verzameld.

Simagine beheert je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Het gaat om voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Het doel van de gegevensopslag is communiceren over en administreren van werk en betalingen.

Deze website registreert gegevens zoals bezoekersaantallen, bezochte pagina's - en gebruikt daarbij cookies. Persoonsgegevens die via formulieren worden verstuurd, worden bewaard in het Joomla CMS en gehost op het platform van Mediamet. Slechts een beperkt aantal mensen heeft toegang tot deze gegevens.

Transport van gegevens gebeurt over een beveiligde verbinding. Met toeleveranciers heeft Simagine verwerkersovereenkomsten gesloten. Opslag vindt plaats voor onbepaalde tijd, doch alleen zolang noodzakelijk voor de afgenomen dienstverlening.